Afvalinzameling moet goedkoper, beter en makkelijker.
Afval op straat is een van de grootste ergernissen. We zien het bijna dagelijks: afvalcontainers puilen uit. Het afval zwerft door de straten. Mensen die afval naast containers plaatsen moeten keihard aangepakt worden. Bovendien moet de afvalinzameling goedkoper en makkelijker. Dit gaan we doen:

  • Er komt een nieuw afvalbeleidsplan. Krimpenaren gaan niet betalen per vuilniszak. De kosten van afvalinzameling gaan omlaag, maar de vervuiler betaalt.
  • We onderzoeken of het nascheiden van afval – zoals al in Rotterdam en Capelle aan den IJssel gebeurt – realiseerbaar is.
  • Er komt meer capaciteit voor ondergrondse containers en er komen nieuwe en gebruiksvriendelijke gft-containers. Uw snoeiafval wordt gratis opgehaald.
  • Inwoners kunnen makkelijker meldingen maken van volle containers, storingen en afvaldumpingen. De afvalcontainer kunt u straks ook openen met een app.
  • Woningen op de dijklinten worden aangesloten op alle afvalinzameling-faciliteiten.
  • De milieustraat blijft gratis en onbeperkt toegankelijk én is op zondag open van 12.00 tot 16.00 uur.
  • Zwerfafval pakken we aan in samenwerking met winkeliers, (sport)verenigingen en scholen: we activeren Krimpenaren om het dorp schoon te houden. Sportverenigingen en scholen krijgen een zwerfafval-programma aangeboden.