Leefbaar investeert in bereikbaarheid.
Krimpen moet goed bereikbaar blijven. Ook tijdens grote wegwerkzaamheden. Dit gaan we doen:

 • Het plan Fase 7 – onderdeel van de aanpak Grote Kruising – wordt teruggestuurd naar de tekentafel. De afrit naar Oud Krimpen wordt niet zomaar geschrapt! Bewoners van Oud Krimpen worden actief betrokken bij keuzes voor de aanleg van een fietsstraat.
 • Er komt een Algeracorridor-manager. Dat betekent minder storingen aan de wisselstrook en
 • werkzaamheden worden goed gecoördineerd.
 • Er komt een P&R-transferium met pendeldienst naar Capelsebrug en de waterbus in samenwerking met de gemeente Krimpenerwaard. Hiermee ontlasten we de Algeracorridor en we verbeteren de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard.
 • We realiseren de verbindingsweg tussen de Lekdijk en de N210. Hiermee wordt de Grote Kruising ontlast, maar wordt ook de Stormpolder beter bereikbaar.
 • Fietsers krijgen de ruimte – er komt een fietsbrug tussen Krimpen en Capelle. Een veiligere en snellere fietsverbinding die ook als calamiteitenroute door hulpdiensten kan worden gebruikt.
 • Samen met onze regiopartners realiseren we met voorrang een drastische beperking van brugopeningen van de Algerabrug voor pleziervaart. Geen openingen meer tussen 07.00 en 19.00 uur op werkdagen.

Verkeer

Leefbaar maakt ruimte voor auto en fiets.
Leefbaar doet niet aan automobilistje pesten. De auto blijft welkom, maar natuurlijk stimuleren we gebruik van de fiets. We investeren in veilige wegen en leefbare buurten. Dit gaan we doen:

 • Er komt een parkeervisie. We zetten in op het voorkomen van parkeeroverlast door waar nodig parkeerplaatsen toe te voegen aan het bestaande aanbod. Op veel locaties is de gehanteerde
  parkeernorm niet realistisch.
 • Er komen voldoende fiets- en scooterparkeerplaatsen.
 • Deelscooters krijgen afgebakende centrale parkeerplaatsen in de wijk zodat verslonzing van de
  buitenruimte wordt tegengegaan.
 • Het parkeerbeleid voor elektrische auto’s wordt met prioriteit opgepakt en we pakken parkeerproblemen en overlast bij kerken en sportverenigingen aan.
 • Parkeren bij winkelcentra en in het centrum van Krimpen blijft gratis.
 • De fietsverbindingen en fietspaden worden veilig(er) en fietsvriendelijker.
 • Er komt een nieuwe verkeersvisie. In de wijken is de auto te gast. Spelen op straat heeft prioriteit: we herintroduceren het woonerf (15 km). Onveilige wegen zoals de Ouverturelaan en woonerven worden aangepakt.
 • We pakken gevaarlijke kruisingen aan.
 • Er komen veilige oversteekplaatsen bij scholen en er komt een oversteekplaats bij winkelcentrum de Korf.
 • Alle trottoirs en voetpaden zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers: het zijn geen parkeerplaatsen voor deelscooters.

Openbaar Vervoer

Krimpenaren reizen snel, duurzaam en comfortabel van A naar B. Leefbaar Krimpen zet in op goed en comfortabel openbaar vervoer. Daarvoor is een goede busverbinding heel belangrijk. We realiseren gratis OV voor alle 67-plussers. Dit gaan we doen:

 • Wij zetten in op een optimale bereikbaarheid van onze gemeente met het OV. Krimpenaren reizen snel, duurzaam en comfortabel van A naar B.
 • We realiseren gratis OV voor alle 67-plussers.
 • We volgen de ontwikkelingen en de Rotterdamse pilot voor gratis openbaar vervoer voor kinderen tot 12 jaar met interesse.
 • Lijn 98 gaat weer rijden volgens de oude dienstregeling (minimaal 6 x per uur)
 • We realiseren een betere verbinding tussen het centrum van Krimpen en de waterbus, zodat meer Krimpenaren gebruik kunnen maken van de waterbus