Wij staan midden in de Krimpense samenleving!
Leefbaar bestuurt niet vanuit de ivoren toren. Dit gaan we doen:

  • We maken een eind aan de arrogante bestuursstijl in Krimpen.
  • Wij betrekken Krimpenaren proactief bij het gemeentelijk beleid: uw mening telt!
  • Bij ons staat wijkgericht werken centraal. Bij plannen voor de wijk hebben de Krimpenaren een belangrijke stem. Bij bouwprojecten en ontwikkelingen in de wijk luisteren we naar bewoners en omwonenden.
  • Wij investeren in leefbare en gezellige wijken. Elke wijk krijgt een leefbaarheidsbudget.
  • Wij starten met een Denk-en-Doe-mee-Fonds voor maatschappelijke initiatieven die het woon-, werk- of leefklimaat verbeteren.
  • Leefbaar werkt samen met de regio om de belangen van onze gemeente te versterken. We investeren in het regionale netwerk van lokale partijen, want lokale politiek stopt niet bij de gemeentegrens.