Groen, schoon en uitdagend: dat is Leefbaar Krimpen!
Krimpen is een groene gemeente en dat willen we graag zo houden! Leefbaar Krimpen investeert de komende periode extra in de kwaliteit van het groen. We planten bomen en maken Krimpen extra aantrekkelijk voor onze inwoners om te recreëren en te relaxen in de natuur. Dit gaan we doen:

  • Leefbaar investeert in het gemeentelijk groen en biodiversiteit. Krimpen blijft een groene gemeente.
  • Elk jaar houden we een wijkschouw samen met u en met wijkagent, wijkmanager en de wijkboa, waar inwoners kunnen aangeven wat er verbeterd kan worden in de buitenruimte.
  • We geven een upgrade aan het Zwaneneiland met ruimte voor food-, dans- en kleinschalige muziekevenementen én kleine horeca.
  • We planten een voedselbos met fruit- en notenbomen.
  • We versnellen het speeltuinenplan en zorgen voor uitnodigende ontmoetingsplekken voor alle leeftijden in de buitenruimte.