Ondernemers krijgen ruimte om te ondernemen. Weg met de bemoeizucht!
Leefbaar Krimpen is trots op de Krimpense ondernemers. Harde werkers met een niet lullen-maar poetsen-mentaliteit. Veel ondernemers hebben het zwaar als gevolg van de coronapandemie. Wij blijven de ondernemers steunen. Dit is wat we doen:

  • Krimpenaren bepalen zelf waar en wanneer ze gaan winkelen. De winkels blijven open op zondag en dit wordt zelfs uitgebreid.
  • Krimpen moet een aantrekkelijk winkelaanbod hebben en houden. De huidige winkelcentra blijven bestaan en we stimuleren modernisering van de winkelcentra.
  • Leefbaar realiseert een verruiming van de horeca-openingstijden en het terrassenbeleid.
  • We stimuleren vestiging van horeca en er wordt geïnvesteerd in een horecaplein met terrassen.
  • Krimpen krijgt een aantrekkelijk ondernemersklimaat met zo min mogelijk regeldruk.
  • Het MKB staat bij ons centraal. De hardwerkende middenstander faciliteren we met minder
  • regeltjes en een ondernemersloket.
  • Het inkoopbeleid van de gemeente legt de focus op lokale en regionale ondernemers.
  • De toekomst van het EMK-terrein is onzeker omdat het terrein niet volledig gesaneerd kan worden. De veiligheid van omwonenden en natuur moet 100% gegarandeerd worden door de Rijksoverheid en het aankoopbedrag dat de gemeente heeft betaald willen we terugzien. We eisen een nieuwe damwand en garantie dat er geen geuroverlast optreedt. Leefbaar wil in deze raadsperiode een alternatieve bestemming voor het terrein realiseren.