Jong zijn in Krimpen is leuk.
De jeugd heeft de toekomst en Leefbaar Krimpen investeert in onze jeugd. Krimpen moet geen saai dorp, maar een aantrekkelijke gemeente zijn waar je graag wil blijven wonen. Dit gaan we doen:

  • Jongeren krijgen een stem: we gaan aan de slag met een jongeren-Klankbordgroep. De jongeren-Klankbordgroep geeft de gemeenteraad en college gevraagd en ongevraagd advies.
  • We introduceren de kinderburgemeester die samen met de kindergemeenteraad de basisscholen vertegenwoordigt.
  • Er komt minimaal een keer per jaar een evenement voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar.
  • Er komen nieuwe chill-plekken voor jongeren. We realiseren dit samen met jongeren,
  • jongerenwerk en de buurt. De huidige plekken worden geëvalueerd met aandacht voor overlast
  • in de wijk: dus geen chill-plek in uw achtertuin.
  • Er komt meer budget voor inzet van jongerenwerk met speciale aandacht voor het mentale welzijn van de Krimpense jongeren.
  • Voor jongeren is chillen belangrijk. Nu moeten onze jongeren het dorp uit voor plezier. Leefbaar Krimpen knokt al jarenlang voor een jeugdhonk in de Stormpolder.