Leefbaar investeert in de toekomst.
Elk kind in Krimpen heeft recht op goed onderwijs. Van peuterspeelzaal tot voortgezet onderwijs. Een veilige plek waar kinderen kunnen leren en zich ontwikkelen. Het onderwijsbeleid wordt door de scholen bepaald, maar wij zorgen voor gezonde scholen en een veilige leeromgeving. Dit gaan we doen:

  • We versnellen het renovatie- en nieuwbouwprogramma voor basisonderwijslocaties zodat onze
    kinderen in veilige, gezonde en duurzame scholen onderwijs krijgen.
  • In tegenstelling tot de huidige gymzalen komen er multifunctionele gymzalen zodat binnensportverenigingen optimaal gebruik kunnen maken van de faciliteiten.
  • Er is geen ruimte voor een derde voortgezet-onderwijs-locatie. We bouwen geen school voor de regio maar geven prioriteit aan wonen en groen.
  • We investeren in renovatie of nieuwbouw van het Comenius College zodat dit gebouw ook voldoet aan de eisen van duurzame en gezonde scholen.
  • Er is blijvend aandacht voor pesten op de basisschool en op de middelbare school.
  • De bibliotheek op school blijft en wordt uitgebreid met een vestiging op het Comenius College.