Leefbaar heeft hart voor sport.
Sporten en bewegen is voor iedereen belangrijk. Van topsporters tot amateurs, van jong tot oud. Leefbaar Krimpen stimuleert daarom zoveel mogelijk mensen om gezond te leven en te bewegen. Goede voorzieningen zijn daarvoor van groot belang. We maken sporten leuk en toegankelijk. Dit gaan we doen:

 • Sporten wordt voor elke Krimpenaar toegankelijk: er komt een sportfonds voor inwoners met een kleine beurs.
 • Wij investeren in onze binnen- en buitensportterreinen en verenigingen.
 • Wij brengen waar mogelijk sportaccommodaties samen om kosten te besparen en het gebruik ervan te verhogen.
 • Er komt een tweede Gio-court (professioneel sportveld) in 2023.
 • Er komt een buitenfitnesspark bij de skatebaan én in de Krimpenerhout. Wij doen een extra
 • investering in de skatebaan en er komt een bmx-parcours.
 • Leefbaar realiseert een Sportfonds met financiële middelen voor een betere toegang tot de sport
  voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen.
 • Er komt een laagdrempelig sportprogramma in de wijken voor volwassenen en ouderen georganiseerd in samenwerking met Synerkri.
 • Zwembad de Lansingh heeft een levensduur tot 2030. We starten samen met de gemeente Krimpenerwaard een onderzoek naar de realisatie van een modern en duurzaam regio-zwembad.
 • Schoolzwemmen komt met een diplomagarantie en er komt ‘natte gymles’ voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd.
 • Er komen uitdagende trim- en hardlooproutes met ledverlichting en beweeglinten waar leuke en sportieve oefeningen gedaan kunnen worden.