Contact Info
Jeffrey van der Elst
Raadslid
Nevenfunctie
Lid MRDH Adviescommissie Vervoersautoriteit
Lid Begeleidingsgroep Rekenkamer
Portefeuille:

Verkeer en Vervoer

Mobiliteit

EMK Stormpolder

Tennet

Energietransitie

Duurzaamheid (RES)

Project: Crimpenersteyn

Project : Krimpen Centrum (Plan en Visie)

Project: Nul op de meter

(Alle overige nevenfuncties zijn te vinden op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel of klik hier)