Contact Info
John Janson
Wethouder
Portefeuille:

4e Loco burgemeester

Verkeer & vervoer

Bereikbaarheid & Mobiliteit

MRDH: Vervoersautoriteit / MIRT / Regionale Infra

Project: Strategische beheer infrastructuur Algracorridor

Vergunningverlening

Handhaving & Toezicht

Buitenruimte & klimaatadaptatie

DCMR

Project: de Grote Kruising

(Alle overige nevenfuncties zijn te vinden op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel of klik hier)