Contact Info
Kirsten Jaarsma
Wethouder
Portefeuille:

2e Loco burgemeester

Wonen

Veerkrachtige wijken en buurten

Cultuur

Momumentenzorg

Sport

Participatie / Werk & Inkomen

Armoede

Jeugd- & jongerenwerk

Participatie / Inclusie

Natuur & recreatie

Afvalinzameling

Project: DCV – Veld 4 / woningbouw

Planontwikkeling IJsselzone

Project: NOM-wijk

 

(Alle overige nevenfuncties zijn te vinden op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel of klik hier)