Fijn en betaalbaar wonen voor iedereen.
In ons mooie dorp moet er een betaalbare woning zijn voor iedereen. Dat is een uitdaging, maar we gaan ervoor. Dit gaan wij doen:

 • Er komt een wijk- en buurtgerichte aanpak ´Prettig wonen in Krimpen´. Schoon, onderhouden, veilig en sociaal. Dit realiseren we met partners zoals woningcorporaties en welzijnswerk.
 • Wij introduceren de wijkmanager. De wijkmanager is de spin in het web waar inwoners en ondernemers kunnen aankloppen met vragen, ideeën en klachten over hun wijk.
 • Er komen meer woningen voor Krimpenaren. We bouwen 200 starterswoningen en stimuleren nieuwe woonvormen zoals flexwonen en tiny houses.
 • Krimpenaren krijgen voorrang op sociale huurwoningen en bij nieuwbouw-(koop)projecten.
 • We maken afspraken met QuaWonen over het verbeteren van de slagingskans voor jongeren
  en starters. Speciale tijdelijke woningen worden gebouwd en tijdelijke huurcontracten zijn bespreekbaar.
 • Wij gaan woningbouwplannen voor betaalbare nieuwbouw(koop)woningen versneld realiseren.
 • Leefbaar vindt de landelijke verplichting om statushouders te huisvesten niet passend bij de huidige woningmarktcrisis. Reguliere woningzoekers krijgen voorrang op sociale huurwoningen. Statushouders huisvesten we in tijdelijke woonunits.
 • De starterslening blijft. We brengen de starterslening extra onder de aandacht van jonge woningzoekenden.
 • Er komt een wooncoach die senioren met een verhuiswens helpt met het vinden van een passende woning.
 • We komen met een plan om leegstaande kantoorpanden om te bouwen tot woningen.
 • Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten denken buurtbewoners mee.
 • Langs de IJsseldijk komt een ambitieus nieuw woningbouwgebied waar 400 woningen gerealiseerd worden.
 • Huisjesmelkers zijn niet welkom in Krimpen. We handhaven actief de afspraken over de zelfbewoningsplicht.